Duurzaamheids doelen VvE Roosenhof 1

De doelen die we als VvE tot nu toe hebben bereikt:

Duurzaamheid is soms een ontzettend groot goed, veelzijdig toepasbaar en  het is een thema waarin hoofd en bijzaken moeilijk uit elkaar te houden zijn. 

Bij onze VvE waait al geruime tijd een duurzame wind. Geen windenergie, maar gemotiveerde denkers en doeners die al circa 7 jaar bezig zijn met dit doel. Ook bij onze leden met een gemiddelde leeftijd van 70 +  is nog steeds de motivatie te vinden om onze wereld te beschermen. Dit wakkert de inspiratie aan om met nieuwe ideeën over duurzaamheid te komen en om er zelf mee aan de slag te gaan. Wel gestructureerd en stap voor stap, met het oog op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Als VvE hebben we duurzaamheidsmaatregelen getroffen uit de rendementen die de duurzaamheidsacties opleveren.

Hoe bereikten we dit? Met kleine, overzichtelijke stappen.  Praktisch toepasbaar. Presentaties voor de leden, opdat die konden nadenken over wat voor hen werkt. Waar liggen onze mogelijkheden? En hoe kunnen we die benutten?

De doelen die we als VvE tot nu toe hebben bereikt:

2012Liften gerenoveerd en uitgevoerd met slow start systeem waardoor stroompieken worden verminderd met wel 60%
2013Overgestapt van grijze stroom op duurzame stroom
2014Alle TL- verlichting voorzien van Led- tubes met sensor hoog naar laag
verbruik. Gaan al meer dan 70000 uur mee!
2015Hydrofoor instellingen aangepast naar duurzamere instellingen , wat  energiebesparing en 400m³ waterbesparing opleverden.
2018Nood- en vlucht- lampen vernieuwd naar Led- verlichting. 
2019Zonnepanelen installatie  geplaatst t.b.v. de stroom benodigd voor algemene zaken van het VvE.
Nood wateroverstorten op dak aangebracht.

Met veel enthousiasme heeft het bestuur deze zaken weten te realiseren. 

In 2017 is er een “duurzaamheidscommissie” uit leden van de VvE opgericht welke op regelmatige tijden  zaken van duurzaamheid en haalbaarheid bespreken en deze presenteren aan het bestuur en de leden. Zo is de zonne-installatie versneld gerealiseerd met inzet van bestuur en commissie leden Binnen een tijdsbestek van 8 maanden  is een plan gemaakt en uitgevoerd en dit alles met unanieme instemming van de leden.

Het bestuur is hier trots op maar willen vooral  alle leden bedanken die deze snelle realisatietijd hebben mogelijk gemaakt.