VvE toegang privégedeelte van een appartementseigenaar

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

Het kan voorkomen dat het privégedeelte van een appartementseigenaar gebruikt moet worden om onderhoud te plegen aan het gemeenschappelijk gedeelte. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de dakbedekking gerepareerd moet worden en dit dak uitsluitend via het privégedeelte van de bovenste appartementseigenaar bereikt kan worden. De appartementseigenaar moet dan in beginsel medewerking verlenen. De kosten voor dergelijke werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken komen doorgaans voor rekening van de VvE en als er door de herstelwerkzaamheden schade wordt toegebracht aan het privégedeelte van de eigenaar, dan moet de VvE de schade aan de appartementseigenaar vergoeden.

Mocht de appartementseigenaar de toegang tot zijn appartement weigeren, dan bepaalt het toepasselijke reglement en de akte van splitsing wat het bestuur daartegen kan ondernemen. Op grond van de modelreglementen 1992 en 2006 kan het bestuur de betrokken eigenaar – per aangetekende brief – een waarschuwing sturen met daarin de aanzegging alsnog medewerking te verlenen op straffe van een boete.

Het bestuur staat ook nog een ander pressiemiddel ter beschikking om de appartementseigenaar tot medewerking te bewegen; het kan een appartementseigenaar eventueel aansprakelijk stellen voor de schade die is (of zal) ontstaan of (worden) vergroot door weigering om mee te werken.

Tenslotte kan het bestuur de kantonrechter verzoeken om een vervangende machtiging. Zo kan het bestuur zonder medewerking van de appartementseigenaar toegang tot het appartement verkrijgen via de kantonrechter.

Kortom, de appartementseigenaar moet in beginsel het gebruik van zijn privégedeelte dulden als dit noodzakelijk is voor onderhoud aan een gemeenschappelijk gedeelte. Werkt de appartementseigenaar niet mee, dan kan hij mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door de weigering om mee te werken. Eventueel kan hij een boete opgelegd krijgen.

Dit bericht is geplaatst in Eigenaarsbelang, Rechten vve, Splitsingsreglement. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.