WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN GELDT NIET VOOR VVE’S

  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen geldt niet voor VvE’s

24-06-2021

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van het bestuur en de toezichthouders binnen onder andere verenigingen en stichtingen te verbeteren. Zo zijn in de WBTR taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid vastgelegd. De overheid wil hiermee onbehoorlijk bestuur en belangenverstrengeling voorkomen. Denk hierbij aan zelfverrijking door bestuurders, fraude en diefstal. De WBTR geldt echter niet voor VvE-besturen. Waarom niet?

De VvE’s zijn voor de WBTR uitgezonderd omdat hiervoor andere wettelijke regels gelden. De WBTR dwingt bestuurders en toezichthouders om afspraken vast te leggen en te waarborgen voor zover dit nog niet geregeld is voor deze rechtspersonen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De (bestuurs)regels voor VvE’s zijn echter apart geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (ook al hebben enkele artikelen uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek betrekking op VvE’s). Wat zoal in Boek 5 is geregeld, zijn de taken van een bestuur van een VvE, maar ook wie optreedt bij belet of ontsteltenis, of bij belangenverstrengeling. Zodoende geldt de WBTR niet voor VvE’s.

CONTROLEMIDDELEN

Hieruit blijkt dat toezicht belangrijk is, wat bij een VvE al wettelijk is vastgelegd middels een kascontrolecommissie. Een kascontrolecommissie dient jaarlijks te worden benoemd in de algemene ledenvergadering en dient te bestaan uit minimaal twee leden. De kascommissie heeft als taak om de financiële stukken te controleren en een advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering om het bestuur al dan niet te dechargeren voor het gevoerde beleid. Ook is in ieder modelreglement geregeld dat de gelden van het reservefonds op een afzonderlijke bankrekening worden gedeponeerd en dat de voorzitter van de vergadering en één andere eigenaar, benoemd door de vergadering, over deze gelden beschikt. De voorzitter van de vergadering en die eigenaar maken geen deel uit van het bestuur.

MEER INFORMATIE

Dit bericht is geplaatst in Bestuur en leden, Overheid. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.