Besluitvorming en VvE.

Besluitvorming binnen de Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren heeft twee organen:

  • de vergadering van eigenaren;
  • het bestuur.

De vergadering van eigenaren binnen de VvE bestaat uit alle appartementseigenaren.

Zij nemen besluiten met betrekking tot de benoeming en het ontslag van bestuurders en met betrekking tot andere zaken die in de statuten zijn geregeld. Dergelijke besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Het bestuur regelt de dagelijkse zaken en wordt in beginsel gevormd door één bestuurder. Uit de statuten van de Vereniging van Eigenaren kan volgen dat er meer dan één bestuurder moet worden aangesteld. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de vergadering van eigenaren. Het bestuur beheert de financiën en voert de besluiten van de vergadering van eigenaren uit.

De bevoegdhedenverdeling tussen de vergadering van eigenaren en het bestuur is echter niet alleen afhankelijk van de wet. In de statuten kunnen bepaalde bevoegdheden aan een bepaald orgaan worden toegekend.

Bij voorbeeld: uitgaven voor reparatie tot een bepaalds bedrag. Hoogte uitgaven voor een calamiteit. Dit leg je vast in het huishoudelijk reglement,

Bron: VvE recht

Dit bericht is geplaatst in Bestuur en leden, Kopen appartementsrecht, Vergadering. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.