Woongenot Is meer dan niet alleen…..!

Gelezen in VvE Magazine van VvE Belang, november 2006. “Woongenot is meer dan…!”
Dit artikel gaat over een nieuwbouwproject. Onder het kopje ‘Oprichtingsperikelen’ valt te lezen dat een VvE pas ontstaat nadat twee kopers een appartement hebben verworven. Dit is niet juist.
Lange tijd is men ervan uitgegaan dat een VvE pas ontstaat zodra niet alle appartementen meer eigendom waren van één eigenaar. Dus op het moment dat het eerste appartement na de splitsing verkocht was.
Art. 5:109 BW, juncto art. 111, juncto art. 112 lid 1 onder e, houdt in dat de VvE ontstaat zodra de splitsingsakte in de openbare registers is ingeschreven. In een eerder Magazine nam VvE Belang dit standpunt al in.
Verder valt het volgende te lezen“Een externe beheerder of bestuurder verdient bijvoorbeeld de voorkeur boven een bestuur binnen de eigen gelederen van appartementseigenaren”.
De begrippen bestuur en extern beheerder worden wel vaker door elkaar gehaald. Maar uit dit artikel zou de onjuiste conclusie getrokken kunnen worden dat het hele bestuur, uitgaande van een meerhoofdig bestuur, uit externen zou moeten bestaan.
Onder het kopje ‘Communicatie’ valt te lezen dat deze Vve een aantal sociale activiteiten organiseert.
VvE Structuur blijft, om gegronde reden ongemeen fel gekant tegen het bestuurlijk organiseren van feestelijkheden al dan niet gekoppeld aan een Vergadering.

Voorts besluit de schrijver van het artikel met de vermelding: “Voorzitter van een VvE”
Het moet ondertussen toch wel algemeen bekend zijn dat het “juridische gedrocht: voorzitter van een VvE” niet bestaat!

De bedoeling van een artikel in een Magazine is om abonnees en leden te informeren en wijzer te maken. Bron: VvE Belang

Dit bericht is geplaatst in Normen en waarde, Rechten vve, VvE Veiligheid. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.