Kozijnen weetjes

Over eisen aan kozijnverbindingen

De meeste houten kozijnen, deuren en ramen in de bouw worden tegenwoordig geleverd met een KOMO® attest-met-productcertificaat volgens BRL0819. Dit houdt in dat de gevelonderdelen voldoen aan de eisen in de KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk), zie kvt-online.nl. Onder andere houtverbindingen dienen fabrieksmatig te zijn gemaakt en verlijmd. Hierbij worden gestandaardiseerde verbindingstechnieken toegepast die moeten voldoen aan de eisen in onderstaande tabel.

Bij de bestelling bepaalt de timmerfabriek aan de hand van de opgegeven toepassing specificaties de juiste verbindingsklasse voor een partij houten gevelelementen. Het is dus belangrijk dat de timmerfabriek hierover goed wordt geïnformeerd.

Innovatie

Met de komst van publicatie 99-10 in 2016 (laatste versie zie SKH-publicaties) van de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) zijn voor timmerwerk nieuwe gecertificeerde verbindingstechnieken en lijmen beschikbaar gekomen. Volgens SKH blijven verbindingen door de elastische eigenschappen van de nieuwe lijmen veel beter gesloten.

Garantie

Gecertificeerde timmerfabrikanten geven een garantie op hun producten variërend van 6 tot 15 jaar, afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen concept. Bij het eerste onderhoud kunnen eventuele gebreken dus vaak onder garantie worden hersteld. Het valt ons echter op dat eigenaren van vastgoed de betreffende contractstukken vaak niet (meer) beschikbaar hebben, zodat aanspraak maken op garantie lastig is.

Praktijk

Timmerfabrikanten besteden veel zorg aan de ontwikkeling en kwaliteit van kozijnen, deuren en ramen. Het lukt helaas niet altijd om deze gevelonderdelen op te leveren met gesloten verbindingen. Naast onvolkomenheden in het fabricageproces hebben bijvoorbeeld ook het vervoer, opslag, hijsen en monteren op de bouwplaats invloed op de kwaliteit van de verbindingen.

Wat is het probleem?

We stellen vast dat verbindingen in nieuwe houten onderdelen regelmatig al bij oplevering van een project of bij de eerste onderhoudsbeurt openstaan. Tijdens een keuring of inspectie wordt dit met een voelermaat (0,2mm) gecontroleerd. Nabij de open verbinding ontstaat verfschade, veroorzaakt door zwelling van het hout en vochtbelasting achter de verflaag. Wanneer het verhoogde vochtgehalte lang genoeg aanwezig blijft zal het hout ook gaan rotten. Houtrot kan al na zes tot tien jaar ontstaan.

De oorzaak van het openstaan in zo’n vroeg stadium is dat de verbinding gedeeltelijk openschuift doordat de verlijming geen constructieve eigenschappen meer heeft. Of dat komt door een productiefout of onjuiste verwerking maakt voor de duurzaamheid van het gemonteerde product geen verschil.

Methoden om een open verbinding te herstellen

In de praktijk komen in algemene zin de volgende drie herstelmethoden voor in de onderhoudsperiode:

a) Openfrezen van de naad, kaal hout gronden en de naad afkitten met een elastische kit.

Deze methode wordt veel toegepast als de esthetische waarde minder prioriteit heeft dan de technische levensduur. De reparatie is in de regel niet vlak en strak maar wel redelijk elastisch waardoor enige krimp in het hout kan worden opgevangen. Bovendien kan de kit na geconstateerde onthechting eenvoudig worden hersteld. Een nadeel is dat alleen de zichtbare (bereikbare) naden kunnen worden behandeld.

b) Openfrezen van de naad, voorstrijken en vullen met een kunsthars reparatiemassa.

Het dichtzetten van de open gefreesde naad met een kunsthars massa geeft een strakker resultaat maar is in de regel minder flexibel dan de kitafdichting bij methode a). De afdichting zal sneller onthechten bij beweging in de ondergrond en kan na onthechting minder makkelijk worden hersteld dan bij methode a). Ook deze methode heeft als nadeel dat alleen de zichtbare (bereikbare) naden kunnen worden behandeld.

c) Injecteren met een watervaste vullende lijm.

Een open gefreesde verbinding blijft altijd zichtbaar. In nieuwe kozijnen, deuren en ramen is dat uiteraard niet wenselijk en om die reden kan worden gekozen voor het injecteren van de verbindingen. Via boorgaten wordt lijm vanuit het hart van de verbinding in de holle ruimtes geïnjecteerd. Uittredende lijm wordt direct verwijderd. De lijm kan zo alle holle ruimten in de naad vullen. Vaak zijn meerdere boorgaten per verbinding nodig. Een nadeel is dat je niet goed kan zien of de holle ruimtes in de verbinding volledig worden gevuld. Het risico van een onvolledig gevulde verbinding of bijvoorbeeld lijm, geïnjecteerd in de glassponning is aanwezig.

Zoals in de vorige blog reeds aangegeven kan herstel aan nieuwe kozijnen, deuren en ramen mogelijk onder garantie worden hersteld. Hiervoor zijn de garantiedocumenten nodig en moet de leverancier nog wel bestaan.

Wil je meer weten over hoe je verbindingen beoordeelt, herstelt of onderhoudt, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Bron Michiel von Balluseck, Verf Advies Centrum

Dit bericht is geplaatst in Bouw garantie, Evaluatie, garantie, MJOP, Risico, Verzekering. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.