Belastingen op energie welke u gebruikt.

Uw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen.

Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).  Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend.

Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2019 per kubieke meter gas en per kilowattuur stroom?

Welk deel van de energierekening is belasting?

De totale energierekening over 2018 bestond voor 45,2 procent uit belastingen. In 2016 was dat 44 procent en het jaar daarvoor 40 procent.

Naar verwachting bestaat de totale energienota over 2019 voor 46,7% uit belastingen.

In 2019 opnieuw forse verhoging energiebelasting gas

Voor 2019 verhoogt het kabinet de belasting op aardgas opnieuw fors: met 4 cent per kubieke meter. De energiebelasting op elektriciteit gaat licht omlaag. Dit doet de overheid om de tarieven van de energiebelasting beter in verhouding te brengen tot de CO2-uitstoot. Per saldo wordt bij gemiddeld verbruik de energiebelasting flink hoger.

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In januari 2013 is de wet Opslag Duurzame Energie aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie.

U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar, dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering.

Dit geldt ook bij groene stroom.

Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar?

Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Per 1 januari 2018 bedroeg de vermindering energiebelasting € 373,33.

Per  1 januari 2019 daalt de vermindering naar € 311,62. Dat betekent dat u 61,71 euro minder terug krijgt.

Hieronder een overzicht van de energiebelastingen vanaf 2008, inclusief btw.  

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (heffingskorting) 2008 t/m 2019

* Per 1 januari 2013 is de eerste schijf (0-5000 m³) en de tweede schijf (5000-170.000 m³) van de energiebelasting voor gas samengevoegd en vervolgens is het tarief voor de nieuwe eerste schijf verhoogd.

Tarieven Opslag Duurzame Energie 2013 – 2019

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarrekening?

Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018 betaalt u het tarief van 2018, voor de periode in 2019 betaalt u het tarief van 2019.

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik?

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek?

Deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het netto verbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het netto verbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Voor wie geldt een verlaagd energiebelastingtarief?

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Waaraan wordt de energiebelasting besteed?

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog?

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Wat houdt vermindering energiebelasting (heffingskorting) in?

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hiervoor hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Uw elektriciteitsleverancier betaalt u deze korting door middel van een aftrekpost op uw energienota.

U krijgt dit wanneer iemand woont of werkt op het adres waarvoor u energie aanvraagt en ook daadwerkelijk stroom wordt verbruikt. In de ‘energiewereld’ betekent dit dat u een stroomaansluiting heeft met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie zijn woonhuizen, vakantiehuisjes, fabrieken, kantoren, scholen, kerken,land- en tuinbouwbedrijven en clubgebouwen. Ook is er een verblijfsfunctie als de woning tijdelijk leegstand (bijvoorbeeld bij verhuizing) of als u de woning verhuurt. Garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie.

aansluitingen-met-of-zonder-verblijfsfunctie-1.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Over welke tarieven moet ik btw betalen?

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat bij u over de gehele rekening btw geheven wordt.

Gepubliceerd: 21-09-2009

Geactualiseerd: 06-06-2019  bron: www.Gaslicht com

Dit bericht is geplaatst in Duurzaam, Energie belastingen, Milieu, Zonne energie. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.