Een uitdaging voor VvE besturen “planmatig onderhoud”

Een belangrijk aspect in het beheer van eigendommen VvE  is het planmatig onderhoud. Voor dit worden twee document gereedschap gebruikt.

1 Het Meerjaren onderhoudsplan. Verder MJOP

2 Het Meerjaren onderhoudsbegroting Verder MJOB

1. Het MJOP is een opsomming van werkzaamheden welke onderhouds behoeftig zijn. met daarbij de kosten en frequenties. Opgesteld door deskundige  op gebied van bouw en installaties techniek en kosten inzicht. Hierbij wordt niet alleen een bewuste keuze in de te handhaven technische kwaliteit gemaakt, maar ook een voorspelling over de te verwachten uitgaven komt op deze manier tot stand.

Vanuit risicomanagement is het noodzakelijk om in het bestedingspatroon prioriteiten te kunnen onderbouwen.

2. Een MJOB maakt het voor VvE Besturen mogelijk om strategisch en efficiënt met middelen om te gaan van het gebouw en installaties. Dit  behulp van het MJOP komt MJOB tot stand.

Om dit doel te bereiken moet het bestuur het planmatig onderhoud (MJOP) een zo goed mogelijk, op de praktijk aansluitende MJOB opstellen.

  • Een te optimistische begroting leidt tot financiële knelpunten die de financiële continuïteit van de VvE  in gevaar kunnen brengen.
  • Maar een onnodig voorzichtige begroting bemoeilijkt juist het effectief inzetten van de financiële middelen om bijvoorbeeld maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
  • Adequaat inzetten van de middelen, kennis en expertise van mensen en ervoor zorgen dat de kwaliteit van de MJOB op orde is, dat is dé uitdaging voor Het bestuur VvE en de leden van de vereniging.
Dit bericht is geplaatst in Beleidsdocument., Groot onderhoud, MJOP, Reservefonds. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.