Wat is er verzekert, toegelicht door de branche.

sector Schadeverzekering

Aan brandverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars

Circulaire

BRA-L 2011/04

Onze referentie

Den Haag 2011/Ci/2266/EWENT

16 juni 2011

Gevraagde actie Circulaire BRA-L 1999/08 vervangen door deze circulaire

Handvatten inboedel-opstal De handvatten inboedel-opstal zijn een voortzetting van een eerder advies van de afdelingscommissie Brand over deze materie. Naast een gewenste gedragslijn bij het bepalen van welke verzekeraar dekking verleent, bevatten de handvatten een aan de huidige tijd aangepaste lijst van zaken.

De meeste polisvoorwaarden geven een beperkte omschrijving van het begrip gebouw en het begrip inboedel. Dat kan tot interpretatieverschillen aanleiding geven. Daardoor komt het in de praktijk voor, dat het bij schade voor een verzekerde onduidelijk is tot welke verzekeraar hij zich dient te wenden, dan wel dat verzekeraars onderling van mening verschillen over de vraag wie dekking dient te verlenen.

De afdelingscommissie Brand geeft aan de leden in overweging mee om in de praktijk als volgt te handelen: verzekerde mag niet tussen wal en schip terechtkomen: óf de verzekeraar van het gebouw, óf de verzekeraar van de inboedel verleent dekking, maar niet geen van beiden; hantering van een verkeersregel welke aansluit bij de verzekeringsovereenkomst, de terzake geldende wettelijke bepalingen en het rechtsgevoel van claimant.

De afdelingscommissie heeft daarom gemeend er goed aan te doen voor voorkomende geval- len een gedragslijn te formuleren en aan haar leden aan te bieden als handvatten. Om deze handvatten in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar te maken, is een lijst van zaken bijgevoegd, waarop is aangegeven welke verzekeraar – met inachtneming van het gestelde in de tekst – dekking dient te verlenen.

Aan de leden wordt voorts in overweging gegeven de handvatten voor zover mogelijk ook toe te passen bij schade aan bedrijfsmatig gebruikte gebouwen en inventarissen/ koopmans- goederen.

Informatie: drs. M.J. van Leeuwen Doorkiesnummer 070 – 333 86 36 Fax rechtstreeks 070 – 333 86 00 E-mail m.van.leeuwen@verzekeraars.nl Bordewijklaan 2, 2591 XR, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Internet www.verzekeraars.nl Bijlage bij circulaire BRA-L 2011/04

  1. GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN DEZELFDE PERSOON

1.1. Verzekering op gebouw

Behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel van het gebouw uitmaakt, zal de verzekeraar van het gebouw als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

1.2. Verzekering op inboedel

Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Alleen indien de hiervoor bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereedschap dan wel uitsluitend door verwijding van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’. Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum – ongeacht de bevestiging (los of gelijmd) – worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

  1. GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN VERSCHILLENDE PERSONEN

2.1. Verzekering op gebouw

Tenzij sprake is van ‘huurdersbelang’, zal de verzekeraar van het gebouw, behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van het gebouw, als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afscheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

2.2. Verzekering op inboedel

Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen: – elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Alleen indien de hierboven bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereedschap dan wel uitsluitend door verwijdering van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’. Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum – ongeacht de bevestiging (los of gelijmd) – worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

2011/Ci/2266/EWENT 2.

 

Bijlage bij circulaire BRA-L 2011/04

Daarnaast zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd onder ‘huurders- belang’ beschouwen, voor zover niet reeds als inboedel aangemerkt: – elke zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan wor- den afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die zaak, mits de eigenaar van de inboedel aannemelijk maakt dat die zaak:

tegen betaling is overgenomen van de vorige bewoner, en in geval van schade niet door de eigenaar van het gebouw c.q. diens verzekeraar zal worden hersteld en/of vergoed.

Lijst Inboedel of opstal De uitgangspunten als onder 1. en 2. genoemd, hebben geleid tot een uitgebreide lijst van daarin opgesomde zaken, waarbij is aangegeven welke verzekeraar dekking zal verlenen (zie bijlage).

drs. F. Soeteman secretaris

 

2011/Ci/2266/EWENT 3.

na ingang van de huurovereenkomst voor het (gedeelte van het) gebouw voor eigen rekening is aangebracht, of

Bijlage bij circulaire BRA-L 2011/04

Handvatten inboedel-opstal Verbond van Verzekeraars, juni 2011

o Opstal; verzekeraar van het gebouw verleent dekking i Inboedel; verzekeraar van de inboedel verleent dekking

Artikel Toelichting o Aanrecht o Aardlekschakelaar o Airconditioning (vast) i Airconditioning (los) o Afvalautomaat Onderdeel van een keukeninrichting o Afvalvernietiger Onderdeel van een keukeninrichting o Afvoerkanaal/-pijp o Afzuigkap (inbouw) i Afzuigkap (los) o Alarminstallatie Professioneel maatwerk i Alarminstallatie (los) i Allesbrander o Antenne+aansluiting Onderdeel van centraal antennesysteem o Beeldhouwwerk (vast) i Beeldhouwwerk (los) o Bel o Behang o Beregeningsinstallatie o Bestrating o Betimmering o Beveiligingsinstallatie Professioneel maatwerk i Beveiligingsinstallatie (los) o Beveiligingsverlichting Professioneel maatwerk i Beveiligingsverlichting (los) o Bidet o Bliksembeveiliging o Boiler o Bouwmateriaal (los) Losse bouwmaterialen (compleet of incompleet) altijd opstal o Brievenbus o Broeikas o Buitenbarbecue / BBQ (vast) i Buitenbarbecue / BBQ (los) i Buitenkeuken (los) o Buitenkeuken (vast) o Centrale verwarmingsinstallatie (c.v.) o Centrale antenne o Deurdranger o Domoticasysteem Exclusief audiovisuele -en computerapparatuur o Deurtelefoon o Douche o Elektriciteitsleiding i Fornuis (los) Geen inbouw o Erfafscheiding i Gaskachel o Gasleiding o Gastank o Geiser o Glas in ramen en deuren o Huisnummerplaat o Huistelefoon (intercom) o Inbouwapparatuur i Jacuzzi

2011/Ci/2266/EWENT 4.

Bijlage bij circulaire BRA-L 2011/04

artikel toelichting o Keuken (inbouw) i Koelkast (los) Geen inbouw o Kraan i Kunstwerk (losstaand) o Kunstwerk Gemetseld/gefundeerd i Kurkvloerbedekking i Lantaarn i Linoleum (los en gelijmd) i Marmoleum (los en gelijmd) o Meterkast o Metselwerk i Naambord o Olietank i Ondertapijt o Open haard (vast) i Open haard (los) o Parket (vast) o Parket/laminaat (onderling verlijmd) i Parket/laminaat (los) o Pergola o Plavuizenvloer o Rolluik Inbraakwering o Sanitair o Sauna (vast) i Sauna (los) i Schotelantenne o Schutting o Septictank o Sleutel Buiten/binnendeuren en ramen i Solarium o Stofzuiger Centrale installatie i Tapijt (los en gelijmd) o Telefooninstallatie o Thermostaat o Toilet Inclusief stortbak i Uithangbord o Ventilator Centrale installatie o Verwarmingsinstallatie o Vijver Inclusief fontein i Vinyl (los en gelijmd) o Vlaggenstandaard In tuin of aan gebouw i Vlaggenstok (los) o Vlizotrap i Vloertegels (niet steenachtig) o Volière o Vouwwanden o Wandtegels o Wastafel o Windveren i Zachte (textiel) vloerbedekking Zie tapijt o Zonnecollector op dak i Zonnewijzer i Zonwering Binnen en buiten o Zwembad Inclusief filterinstallatie, trap en dekzeil

2011/Ci/2266/EWENT 5.  

 

Dit bericht is geplaatst in Brandgevaar, Rechten vve, Risico, Veiligheid, Verzekering, Verzekeringsschade, Verzekert met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.