BRANDVEILIGHEID VOOR VVE!

BRANDVEILIGHEID VOOR VVE.

De overheid controleert gebouwen waar een VVE actief is niet standaard op brandveiligheid. Gelukkig kan een VVE eel doen om risico op brand te beperken.

In Nederland hebben we het over het algemeen goed voor elkaar qua brandveiligheid. Denken we…

Helaas is het niet zo dat alle gebouwen standaard worden gecontroleerd door ‘het bevoegde gezag’. Het is goed om te weten dat gebouwen waarin een VVE actief is, niet standaard worden gecontroleerd.

Risico gebouwen

Normaal gesproken controleren gemeente, daarbij ondersteund door de brandweer, bij de bouw en daarna op gezette tijden hoe het staat met de brandveiligheid. Soms komen er gebreken aan het licht, of dingen die gewoon beter kunnen. De eigenaren van gebouwen zijn dan verplicht om binnen de gestelde tijd noodzakelijke verbeteringen te laten uitvoeren. Maar let op: de overheid controleert gebouwen waar een VVE actief is niet standaard op brandveiligheid. Gebrek aan controle kán tot onveilige situaties leiden. Vooral bij een bepaald soort gebouwen, zoals oudere portiekflats of hoge gebouwen. Feitelijk geldt er voor alle woningen waar je niet twee kanten op kunt ontvluchten, een hoger brandveiligheidsrisico. Een VVE kan er gelukkig alles aan doen om die risico’s tot een minimum te beperken.

Verantwoordelijkheid

Als eigenaar, verhuurder of als VVE bent u juridisch verantwoordelijk, ook voor de brandveiligheid. Gelukkig kunt u heel veel zaken proactief aanpakken. De kans is aanzienlijk dat de gemeente op een gegeven moment wél gaat controleren op brandveiligheid. Als die niet in orde is, dan zullen er op korte termijn kostbare maatregelen moeten worden genomen, vaak op straffe van een dwangsom. Maar veel belangrijker: niemand zal erop willen wachten dat in een gebouw brand grote gevolgen heeft omdat brandveiligheidsmaatregelen achterwege zijn gebleven.

Maak een plan

Om zaken op gebied van brandveiligheid goed op orde te hebben én houden is het goed om dit op te nemen in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Net als bijvoorbeeld onderhoud en schilderwerk van het gebouw. Als VVE-beheerder kunt u om te beginnen zelf eens met een kritische blik een rondgang door het gebouw maken. Vraag uzelf daarbij af: zit het in mijn gebouw wel goed met de brandveiligheid? Er zijn een paar zaken waar u dan vooral op moet letten, met name als het om een gebouw van meerdere woonlagen gaat:

Schachten

Bij gebouwen met meerdere woonlagen, lopen leidingen via schachten door de verschillende verdiepingen. Dat kunnen gas- en waterleidingen zijn, maar ook ventilatiekanalen of riolering. Op de plaats waar een leiding door een plafond, vloer of schacht gaat, hoort deze te zijn voorzien van een brandwerend manchet. En op dat manchet hoort een sticker te zitten waarop staat dat dit is uitgevoerd in brandwerende materialen.

Als schachten niet brandveilig zijn afgedicht, kan de brand in een paar minuten tijd doorslaan naar een bovenliggende of naastliggende woonlaag.

Deuren

Een vluchtweg in een appartementengebouw voert vaak door een centrale hal of een gang. Het is belangrijk om de deuren die naar die ruimte toe leiden, te controleren. Zijn dit brandwerende deuren, of zijn het deuren waar je bij wijze van spreken met een flinke trap een gat in zou kunnen schoppen? Die laatste – we noemen ze ook wel deuren van bordkarton, of honingraatdeuren – vormen een extra risico bij brand.

Ook deuren met veel (niet brandwerend) glas vormen een risico. Vervang daarom dit soort deuren door goedgekeurde, brandwerende deuren. Of vervang glaspartijen door brandwerend glas.

Als schachten en deuren niet op orde zijn, dan is dat een signaal: de brandveiligheid is niet goed voor elkaar. Doe er wat aan, wacht niet tot het te laat is!

Wilt u dat er iemand met kennis van zaken met u meekijkt naar de brandveiligheid van het gebouw?  Hierbij komen ook alle andere verplichte aspecten die horen bij een brandveilig gebouw aan de orde. Zoals verplichtingen verzekeraar.

 

  • Bron appartement en eigenaar

 

 

Dit bericht is geplaatst in Brandgevaar, CO gevaar, Veiligheid, Verzekering. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *