Heeft u dit al meegekregen, CV en certificaten

Vanaf 2019 mogen alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden.

Verplichte erkenning cv-installateurs: de 10 belangrijkste vragen

OK CV-monteur. Beeld: Stichting OVI.

Met deze maatregel wil het kabinet koolmonoxidevergiftiging voorkomen. Onder de wet kunnen verschillende erkenningsregelingen vallen met eisen aan bedrijven en personeel.

Koolmonoxidegevaar

Het kabinet volgt hiermee ook het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die publiceerde in november 2015 het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’, dat een somber beeld schetste van de veiligheid van cv-installaties in Nederland.

Kwaliteit en veiligheid van cv

Uneto-VNI reageert positief: “Dit betekent dat niet iedereen zich meer zomaar cv-installateur mag noemen. Niet-deskundige bedrijven en monteurs worden straks van de markt geweerd. Dit is positief voor het imago van de branche en de kwaliteit en veiligheid van cv-installaties.” De branche-organisatie heeft op haar site een lijst gepubliceerd met veelgestelde vragen over deze kwestie. Wij vatten deze FAQ hier nog eens samen in tien vragen.

1. Welke componenten vallen onder regeling?

De cv-ketel en het warmwatertoestel en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. De wettelijke erkenning geldt dus niet voor gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen.

2. Wat gaat Uneto-VNI doen?

De branche-organisatie heeft in overleg met andere stakeholders een zwaardere erkenningsregeling uitgewerkt, die ze aan minister Blok wil voorleggen. Daarna worden leden geïnformeerd over de eisen die vanaf 2019 gaan gelden, waaronder de scholingseisen voor monteurs.

3. Is de erkenningsregeling verplicht?

Ja. De nieuwe erkenningsregeling voor verbrandingstoestellen wordt een wet. Dat betekent dat de regeling gaat gelden voor alle verwarmingsbedrijven en verplicht is.

4. Verplicht voor alle installatiebedrijven?

De wettelijke erkenningsregeling heeft geen betrekking op installatiebedrijven in de elektrotechniek of sanitair.

5. Wat zijn de sancties?

De organisaties die de steekproeven uitvoeren, leggen sancties op, zoals schorsing of intrekking van de erkenning. De overheid gaat de wet handhaven, wat betekent dat die actief niet-erkende installateurs opzoekt en boetes oplegt als sprake is van illegale werkzaamheden.

6. Ik heb al een gaserkenning. Niks aan de hand dus?

Onjuist, dat is niet voldoende. De huidige gaserkenningen (Sterkin of KvINL) leiden niet automatisch tot een wettelijke erkenning vanaf 1 januari 2019. De nieuwe erkenning gaat in tegenstelling tot de oude gaserkenning uit van registratie van vakbekwame medewerkers en het bijhouden van hun vakkennis. Verder zal het uitgevoerde werk afgemeld moeten worden, met de kans op steekproeven. Het gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten is verder verplicht.

7. Hoe zit het dan met de OK CV- en SCIOS-regelingen?

Ook die voldoen niet meer. Uneto-VNI vermoedt echter wel dat deze regelingen veel lijken op de nieuwe erkenningsregeling. Die wordt samen met SCIOS (gasinstallaties >100 kW) de enige wettelijk verplichte erkenningsregeling voor gasgestookte installaties. Een kwaliteitslabel, zoals OK CV blijft bestaan, maar is vrijwillig.

8. Ik ben een eenpitter, gaat me dat lukken?

De regeling is zowel uitvoerbaar voor eenmansbedrijven als voor grotere bedrijven met meerdere monteurs, zo is afgesproken.

9. Komt er een verplichte CO-sensor in de ketel?

De Nederlandse overheid kan een CO-sensor in cv-ketels niet verplicht stellen. Op Europees niveau gaat een overheidslobby van start voor het verplicht stellen van CO-sensoren. Wel wil de overheid ketelfabrikanten bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen.

10. Wat kan ik nu al doen?

Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden is natuurlijk altijd goed, zo meldt Uneto-VNI heel terecht. Maar de opleidingseisen voor de nieuwe wettelijke erkenningsregeling zijn helaas nog niet bekend.

Eerste publicatie door Maarten Legius op 13 jan 201

Dit bericht is geplaatst in CO gevaar, Groot onderhoud, Milieu, Risico. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *