Kozijnen weetjes

Over eisen aan kozijnverbindingen

De meeste houten kozijnen, deuren en ramen in de bouw worden tegenwoordig geleverd met een KOMO® attest-met-productcertificaat volgens BRL0819. Dit houdt in dat de gevelonderdelen voldoen aan de eisen in de KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk), zie kvt-online.nl. Onder andere houtverbindingen dienen fabrieksmatig te zijn gemaakt en verlijmd. Hierbij worden gestandaardiseerde verbindingstechnieken toegepast die moeten voldoen aan de eisen in onderstaande tabel.

Lees verder
Geplaatst in Bouw garantie, Evaluatie, garantie, MJOP, Risico, Verzekering | Een reactie plaatsen

Heeft uw VvE wel voldoende kennis voor bouwkundige projecten?

Corrosie gevelplaten door onzorgvuldigheid van wie?

Door Redactie Bouwwereld

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is na de bouw van een bedrijfsgebouw allesbehalve tevreden. Van alle overheaddeuren evenals van de zwarte en grijze gevelbeplating laat de verf los. De projectontwikkelaar is bereid de overheaddeuren te vervangen, maar de gevelbeplating niet.

Lees verder
Geplaatst in Bestuur, Evaluatie, Risico, Veiligheid | Een reactie plaatsen

Wat zijn uw voordelen 2020

Klik hier en bereken het

Ze beloofden veel maar is alweer geminimaliseerd naar de helft?!?!?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Energierekening in 2020. Een mee- of tegenvaller?

VERENIGING EIGEN HUIS

Huiseigenaren zijn jaarlijks steeds meer geld kwijt aan de vaste lasten. Een groot deel van die lasten zijn de energiekosten. Voor 2020 hebben we goed nieuws. De belastingen op de energierekening van de huiseigenaar gaan volgend jaar gemiddeld met € 70 omlaag. Dit is helaas wel minder dan is toegezegd.Aangeboden door Vereniging Eigen Huis 20-09-19,

Stijgende energienota

© Vereniging Eigen Huis

De energierekening is de afgelopen jaren steeds zwaarder gaan drukken op de portemonnee. Dat heeft deels te maken met de ontwikkeling van de leveringstarieven maar voor een groot deel ook met de stijging van de belastingen op de energierekening. Dat de gevolgen daarvan voor een gemiddeld huishouden niet altijd goed te overzien zijn, blijkt ook wel uit het feit dat zelfs het kabinet fouten maakte in haar doorrekeningen voor 2019. Uit onderzoek van het CBS bleek namelijk begin dit jaar dat de rekening voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis € 226 hoger zou uitvallen dan de stijging van € 108 waar het kabinet rekening mee hield. Bijna de helft van de totale stijging komt door de hogere belastingen.

€ 100 van Wiebes

Op 28 juni is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hiermee streeft het kabinet naar een eerlijkere verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven zodat er meer recht wordt gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom verhoogt het kabinet met ingang van 1 januari 2020 het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de opslag duurzame energie (ODE) van 1/2 naar 2/3. Voor huishoudens betekent dit dat hun aandeel daalt van 1/2 naar 1/3.

Voor 2020 beloofde minister Wiebes een gemiddelde verlaging van de belastingen op energie van € 100 voor alle huishoudens. Op Prinsjesdag zijn de belastingtarieven voor 2020 bekend gemaakt. Uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis blijkt dat het gemiddelde belastingbedrag voor de huiseigenaar dat via de energierekening moet worden afgedragen volgend jaar met € 70 daalt. Dat is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

• De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op gas stijgt met 2,51 cent per m3 en op elektriciteit met 0,84 cent per kWh.
• De energiebelasting op gas wordt 3,99 cent per m3 duurder. Op elektriciteit daalt de energiebelasting met 0,09 cent per kWh.
• De energiebelastingvermindering stijgt flink met bijna € 216 (incl. btw).

Wil je weten of je ook met jouw verbruik in 2020 minder belasting gaat betalen? Check het met onze energiebelastingtool.

Extra besparen?

Loopt je energiecontract binnenkort af? Dan kun je nog veel meer besparen bovenop de compensatie van het kabinet. Overstappen is bijna altijd goedkoper dan je huidige contract verlengen. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten vaak aantrekkelijke kortingen aan waar bestaande klanten niet voor in aanmerking komen. Met de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis is overstappen heel makkelijk. Schrijf je vrijblijvend in en ontvang een aanbod op maat.

Geplaatst in Energie belastingen, Normen en waarde, Overheid | Een reactie plaatsen

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 1 maart 2019 In kort geding uitspraak gedaan over een besluit van een VvE waarbij appartementseigenaren werden gebonden aan het plaatsen van een bepaald merk en type ketel.

Het meest verstrekkende verweer dat gedaagde heeft opgeworpen is dat het bestuur van de vereniging niet bevoegd is om te procederen omdat zij daarvoor geen toestemming van de algemene ledenvergadering heeft verkregen.

Dit verweer kan echter niet slagen. Lees verder

Geplaatst in Evaluatie, Rechten vve | Een reactie plaatsen

FLEXIBEL INSPELEN OP ELEKTRICITEITSVRAAG OM OVERBELASTING TE VOORKOMEN

13 februari 2019

Een flexibiliteitsservice, waarbij overbelasting van het elektriciteitsnetwerk voorkomen wordt door de energievraag te verschuiven in de tijd, kan dienen als alternatief voor netverzwaring. Dat blijkt uit de pilot ‘Flex as a service’, waarin Enexis Netbeheer, iwell en Woonbedrijf Eindhoven samenwerkten. In deze pilot is onderzocht hoe een flexibiliteitsservice er uit zou kunnen zien. Uit deze pilot is gebleken dat het plaatsen van een reservering voor het daadwerkelijk uitvragen van flexibiliteit grote invloed heeft op de leveringszekerheid. Daarnaast bleek dat marktprijzen vaak niet tegenstrijdig zijn aan belangen van de netbeheerder,

DE PILOT: ‘FLEX AS A SERVICE’ IN APPARTEMENTENCOMPLEX IN EINDHOVEN

Centraal in de pilot stond de vraag of overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen is door de energievraag te verschuiven in de tijd. In de pilot is onderzocht hoe een flexibiliteitsservice er uit zou kunnen zien. Daarvoor heeft iwell in een appartementencomplex van Woonbedrijf Eindhoven een batterij geplaatst. Deze batterij kon de pieken van de lift ter plaatse op vangen waardoor Woonbedrijf Eindhoven toe kon met een kleine elektriciteitsaansluiting. Daarnaast is de batterij ingezet om te handelen op elektriciteitsmarkten én de netbeheerder te helpen pieken op het net te verlagen. Jan Willem de Jong van iwell: “Daarvoor legden we samen met ICT Automatisering een digitale verbinding aan tussen het opslagsysteem en Enexis Netbeheer, zodat we met de batterij kunnen inspringen als de netbeheerder dit vraagt.” Het gebruik van de batterij voor handel op elektriciteitsmarkten is moeilijk voorspelbaar. In de pilot is gebleken dat de elektriciteitsprijzen zelden strijdig zijn met de behoefte van de netbeheerder.

Tijdens de pilot stuurde Enexis Netbeheer, op basis van voorspellingen over de netbelasting, geautomatiseerde signalen naar de batterij om te laden of ontladen en zo het elektriciteitsnet te ontzien. Bijvoorbeeld door de batterij overdag op te laden als de zonnepanelen volop energie opwekken. Of de batterij te ontladen als in de avond alle elektrische auto’s om stroom vragen. De belasting van het elektriciteitsnet is afhankelijk van vele factoren. Bijvoorbeeld of de zon schijnt. En de zon is soms lastig te voorspellen. Daarom is een variëteit aan scenario’s getest. In sommige scenario’s werd vóór de daadwerkelijke uitvraag eerst de benodigde flexibiliteit gereserveerd. Op deze manier kon iwell anticiperen op deze behoefte, bijvoorbeeld door de batterij vooraf al volledig op te laden. Een belangrijke bevinding van de pilot is dat het plaatsen van een reservering voor de flexibiliteit resulteerde in grotere kans dat deze ook geleverd werd.

DE ZEKERHEID VAN DE LEVERING VAN FLEXIBILITEIT

Enexis Netbeheer experimenteert al door de markt met een ‘flexibiliteitsmarkt’ uit te dagen om flexibiliteit te bieden tegen zo laag mogelijke kosten. Hier kunnen meerdere aggregators flexibiliteit in de markt aanbieden. Zij kunnen echter ook besluiten geen flexibiliteit aan te bieden bij een uitvraag van de netbeheerder. Daardoor kan de netbeheerder dus ook misgrijpen. In de pilot ‘Flex as a Service’ experimenteerden we met een alternatief model. Daarbij sluit de netbeheerder een contract af voor langere tijd met 1 marktpartij. Op deze manier kan de zekerheid op de levering worden verhoogd. In de toekomst zouden dit soort contracten bijvoorbeeld via een aanbestedingsprocedure tot stand kunnen komen.

EEN ALTERNATIEF VOOR HET AANLEGGEN VAN DIKKERE KABELS

De opkomst van elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens zorgen met toenemende mate voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. De klassieke oplossing voor capaciteitsproblemen is het leggen van dikkere kabels, deze oplossing is arbeidsintensief en vraagt hoge investeringen. We kunnen die piek namelijk ook verlagen. Bijvoorbeeld door een gedeelte van de auto’s in de nacht op te laden of door batterijen in te zetten om het netwerk te ontlasten. Dat heet in vaktermen ‘Flexibiliteit’. Ton van Cuijk, DSO architect bij Enexis Netbeheer: ”De netbeheerder hoeft dan niet zelf grote en dure batterijen te plaatsen, maar koopt flexibiliteit in de markt geleverd door bestaande (batterij)systemen. Hiermee experimenteert Enexis Netbeheer met een slim alternatief om het stroomnet voor te bereiden op een duurzame toekomst. Een toekomst met meer elektrisch vervoer, meer zonnepanelen, meer windenergie en all-electric woningen.”

Geplaatst in Duurzaam, Energie belastingen, Milieu, Zonne energie | Een reactie plaatsen

Stilzwijgend contract verlengen mag dat?

Mijn VvE zit wéér vijf jaar vast aan een duur onderhoudscontract, dat mag toch niet meer? 

Waarschijnlijk wel. Als u het contract niet op tijd opzegt, wordt de overeenkomst mogelijk voor de volledige contractduur verlengd. Kijk het contract dus goed na, want de VvE kan geen beroep doen op de ‘Wet Van Dam’.

Consumenten kunnen een beroep doen op de ‘Wet Van Dam’. Die is eind 2011 ingegaan. De wet bepaalt dat langlopende contracten op elk moment kunnen worden opgezegd. De opzegtermijn is één maand. Dat recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging.

De wet is bedoeld voor consumenten ofwel particuliere personen. De VvE is geen consument. Ze kan dus geen beroep doen op de wet.

In de algemene voorwaarden van de bedrijven waarmee u contracten hebt afgesloten, moet staan wat de regels zijn voor opzegging. 

Kijk uw contract dus goed na, en zorg ervoor dat u op tijd bent als u het contract wilt opzeggen.

 Noteer de opzegdatum bijvoorbeeld in uw MJOP. Twijfelt u? 

Bron: VvE belang

Geplaatst in Evaluatie, Rechten vve | Een reactie plaatsen

Zonepanelen ervaringsdeskundige

Geplaatst in Bestuur en leden, Duurzaam, Nul op de meter, Zonne energie | Een reactie plaatsen

E oplaadpunten VVE

Oplaadpunten informatie gemeenteklink voor VvE

KLIK HIER voor info

Geplaatst in Duurzaam, Milieu, Ontzegging toegang | Een reactie plaatsen

Hitte onderschatte sluipmoordenaar. Hoe houd je je huis koel?

Zomerse temperaturen vormen een vrij onbekend gevaar voor onze gezondheid. De warmte die in woningen blijft hangen leidt tot enkele duizenden extra sterfgevallen, vooral onder 80-plussers.

Het beheerste eventjes het nieuws tien jaar geleden, tijdens de hittegolf van 2006. In een extreem warme periode in juli overleden bijna drieduizend mensen, in enkele weken tijd minstens vijfhonderd sterfgevallen boven normaal. Over de hele maand bekeken betekende het zelfs duizend extra doden. Het ministerie van volksgezondheid en het rijksinstituut RIVM reageerden gealarmeerd. Er werd besloten tot het opstellen van een ‘hitteplan’. Al snel was het echter weer business as usual.

Hitte in eigen huis

Lees verder
Geplaatst in Milieu, Overlast, Risico | Een reactie plaatsen