Energierekening in 2020. Een mee- of tegenvaller?

VERENIGING EIGEN HUIS

Huiseigenaren zijn jaarlijks steeds meer geld kwijt aan de vaste lasten. Een groot deel van die lasten zijn de energiekosten. Voor 2020 hebben we goed nieuws. De belastingen op de energierekening van de huiseigenaar gaan volgend jaar gemiddeld met € 70 omlaag. Dit is helaas wel minder dan is toegezegd.Aangeboden door Vereniging Eigen Huis 20-09-19,

Stijgende energienota

© Vereniging Eigen Huis

De energierekening is de afgelopen jaren steeds zwaarder gaan drukken op de portemonnee. Dat heeft deels te maken met de ontwikkeling van de leveringstarieven maar voor een groot deel ook met de stijging van de belastingen op de energierekening. Dat de gevolgen daarvan voor een gemiddeld huishouden niet altijd goed te overzien zijn, blijkt ook wel uit het feit dat zelfs het kabinet fouten maakte in haar doorrekeningen voor 2019. Uit onderzoek van het CBS bleek namelijk begin dit jaar dat de rekening voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis € 226 hoger zou uitvallen dan de stijging van € 108 waar het kabinet rekening mee hield. Bijna de helft van de totale stijging komt door de hogere belastingen.

€ 100 van Wiebes

Op 28 juni is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hiermee streeft het kabinet naar een eerlijkere verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven zodat er meer recht wordt gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom verhoogt het kabinet met ingang van 1 januari 2020 het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de opslag duurzame energie (ODE) van 1/2 naar 2/3. Voor huishoudens betekent dit dat hun aandeel daalt van 1/2 naar 1/3.

Voor 2020 beloofde minister Wiebes een gemiddelde verlaging van de belastingen op energie van € 100 voor alle huishoudens. Op Prinsjesdag zijn de belastingtarieven voor 2020 bekend gemaakt. Uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis blijkt dat het gemiddelde belastingbedrag voor de huiseigenaar dat via de energierekening moet worden afgedragen volgend jaar met € 70 daalt. Dat is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

• De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op gas stijgt met 2,51 cent per m3 en op elektriciteit met 0,84 cent per kWh.
• De energiebelasting op gas wordt 3,99 cent per m3 duurder. Op elektriciteit daalt de energiebelasting met 0,09 cent per kWh.
• De energiebelastingvermindering stijgt flink met bijna € 216 (incl. btw).

Wil je weten of je ook met jouw verbruik in 2020 minder belasting gaat betalen? Check het met onze energiebelastingtool.

Extra besparen?

Loopt je energiecontract binnenkort af? Dan kun je nog veel meer besparen bovenop de compensatie van het kabinet. Overstappen is bijna altijd goedkoper dan je huidige contract verlengen. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten vaak aantrekkelijke kortingen aan waar bestaande klanten niet voor in aanmerking komen. Met de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis is overstappen heel makkelijk. Schrijf je vrijblijvend in en ontvang een aanbod op maat.

Geplaatst in Energie belastingen, Normen en waarde, Overheid | Een reactie plaatsen

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 1 maart 2019 In kort geding uitspraak gedaan over een besluit van een VvE waarbij appartementseigenaren werden gebonden aan het plaatsen van een bepaald merk en type ketel.

Het meest verstrekkende verweer dat gedaagde heeft opgeworpen is dat het bestuur van de vereniging niet bevoegd is om te procederen omdat zij daarvoor geen toestemming van de algemene ledenvergadering heeft verkregen.

Dit verweer kan echter niet slagen. Lees verder

Geplaatst in Evaluatie, Rechten vve | Een reactie plaatsen

FLEXIBEL INSPELEN OP ELEKTRICITEITSVRAAG OM OVERBELASTING TE VOORKOMEN

13 februari 2019

Een flexibiliteitsservice, waarbij overbelasting van het elektriciteitsnetwerk voorkomen wordt door de energievraag te verschuiven in de tijd, kan dienen als alternatief voor netverzwaring. Dat blijkt uit de pilot ‘Flex as a service’, waarin Enexis Netbeheer, iwell en Woonbedrijf Eindhoven samenwerkten. In deze pilot is onderzocht hoe een flexibiliteitsservice er uit zou kunnen zien. Uit deze pilot is gebleken dat het plaatsen van een reservering voor het daadwerkelijk uitvragen van flexibiliteit grote invloed heeft op de leveringszekerheid. Daarnaast bleek dat marktprijzen vaak niet tegenstrijdig zijn aan belangen van de netbeheerder,

DE PILOT: ‘FLEX AS A SERVICE’ IN APPARTEMENTENCOMPLEX IN EINDHOVEN

Centraal in de pilot stond de vraag of overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen is door de energievraag te verschuiven in de tijd. In de pilot is onderzocht hoe een flexibiliteitsservice er uit zou kunnen zien. Daarvoor heeft iwell in een appartementencomplex van Woonbedrijf Eindhoven een batterij geplaatst. Deze batterij kon de pieken van de lift ter plaatse op vangen waardoor Woonbedrijf Eindhoven toe kon met een kleine elektriciteitsaansluiting. Daarnaast is de batterij ingezet om te handelen op elektriciteitsmarkten én de netbeheerder te helpen pieken op het net te verlagen. Jan Willem de Jong van iwell: “Daarvoor legden we samen met ICT Automatisering een digitale verbinding aan tussen het opslagsysteem en Enexis Netbeheer, zodat we met de batterij kunnen inspringen als de netbeheerder dit vraagt.” Het gebruik van de batterij voor handel op elektriciteitsmarkten is moeilijk voorspelbaar. In de pilot is gebleken dat de elektriciteitsprijzen zelden strijdig zijn met de behoefte van de netbeheerder.

Tijdens de pilot stuurde Enexis Netbeheer, op basis van voorspellingen over de netbelasting, geautomatiseerde signalen naar de batterij om te laden of ontladen en zo het elektriciteitsnet te ontzien. Bijvoorbeeld door de batterij overdag op te laden als de zonnepanelen volop energie opwekken. Of de batterij te ontladen als in de avond alle elektrische auto’s om stroom vragen. De belasting van het elektriciteitsnet is afhankelijk van vele factoren. Bijvoorbeeld of de zon schijnt. En de zon is soms lastig te voorspellen. Daarom is een variëteit aan scenario’s getest. In sommige scenario’s werd vóór de daadwerkelijke uitvraag eerst de benodigde flexibiliteit gereserveerd. Op deze manier kon iwell anticiperen op deze behoefte, bijvoorbeeld door de batterij vooraf al volledig op te laden. Een belangrijke bevinding van de pilot is dat het plaatsen van een reservering voor de flexibiliteit resulteerde in grotere kans dat deze ook geleverd werd.

DE ZEKERHEID VAN DE LEVERING VAN FLEXIBILITEIT

Enexis Netbeheer experimenteert al door de markt met een ‘flexibiliteitsmarkt’ uit te dagen om flexibiliteit te bieden tegen zo laag mogelijke kosten. Hier kunnen meerdere aggregators flexibiliteit in de markt aanbieden. Zij kunnen echter ook besluiten geen flexibiliteit aan te bieden bij een uitvraag van de netbeheerder. Daardoor kan de netbeheerder dus ook misgrijpen. In de pilot ‘Flex as a Service’ experimenteerden we met een alternatief model. Daarbij sluit de netbeheerder een contract af voor langere tijd met 1 marktpartij. Op deze manier kan de zekerheid op de levering worden verhoogd. In de toekomst zouden dit soort contracten bijvoorbeeld via een aanbestedingsprocedure tot stand kunnen komen.

EEN ALTERNATIEF VOOR HET AANLEGGEN VAN DIKKERE KABELS

De opkomst van elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens zorgen met toenemende mate voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. De klassieke oplossing voor capaciteitsproblemen is het leggen van dikkere kabels, deze oplossing is arbeidsintensief en vraagt hoge investeringen. We kunnen die piek namelijk ook verlagen. Bijvoorbeeld door een gedeelte van de auto’s in de nacht op te laden of door batterijen in te zetten om het netwerk te ontlasten. Dat heet in vaktermen ‘Flexibiliteit’. Ton van Cuijk, DSO architect bij Enexis Netbeheer: ”De netbeheerder hoeft dan niet zelf grote en dure batterijen te plaatsen, maar koopt flexibiliteit in de markt geleverd door bestaande (batterij)systemen. Hiermee experimenteert Enexis Netbeheer met een slim alternatief om het stroomnet voor te bereiden op een duurzame toekomst. Een toekomst met meer elektrisch vervoer, meer zonnepanelen, meer windenergie en all-electric woningen.”

Geplaatst in Duurzaam, Energie belastingen, Milieu, Zonne energie | Een reactie plaatsen

Stilzwijgend contract verlengen mag dat?

Mijn VvE zit wéér vijf jaar vast aan een duur onderhoudscontract, dat mag toch niet meer? 

Waarschijnlijk wel. Als u het contract niet op tijd opzegt, wordt de overeenkomst mogelijk voor de volledige contractduur verlengd. Kijk het contract dus goed na, want de VvE kan geen beroep doen op de ‘Wet Van Dam’.

Consumenten kunnen een beroep doen op de ‘Wet Van Dam’. Die is eind 2011 ingegaan. De wet bepaalt dat langlopende contracten op elk moment kunnen worden opgezegd. De opzegtermijn is één maand. Dat recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging.

De wet is bedoeld voor consumenten ofwel particuliere personen. De VvE is geen consument. Ze kan dus geen beroep doen op de wet.

In de algemene voorwaarden van de bedrijven waarmee u contracten hebt afgesloten, moet staan wat de regels zijn voor opzegging. 

Kijk uw contract dus goed na, en zorg ervoor dat u op tijd bent als u het contract wilt opzeggen.

 Noteer de opzegdatum bijvoorbeeld in uw MJOP. Twijfelt u? 

Bron: VvE belang

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zonepanelen ervaringsdeskundige

Geplaatst in Bestuur en leden, Duurzaam, Nul op de meter, Zonne energie | Een reactie plaatsen

E oplaadpunten VVE

Oplaadpunten informatie gemeenteklink voor VvE

KLIK HIER voor info

Geplaatst in Duurzaam, Milieu, Ontzegging toegang | Een reactie plaatsen

Hitte onderschatte sluipmoordenaar. Hoe houd je je huis koel?

Zomerse temperaturen vormen een vrij onbekend gevaar voor onze gezondheid. De warmte die in woningen blijft hangen leidt tot enkele duizenden extra sterfgevallen, vooral onder 80-plussers.

Het beheerste eventjes het nieuws tien jaar geleden, tijdens de hittegolf van 2006. In een extreem warme periode in juli overleden bijna drieduizend mensen, in enkele weken tijd minstens vijfhonderd sterfgevallen boven normaal. Over de hele maand bekeken betekende het zelfs duizend extra doden. Het ministerie van volksgezondheid en het rijksinstituut RIVM reageerden gealarmeerd. Er werd besloten tot het opstellen van een ‘hitteplan’. Al snel was het echter weer business as usual.

Hitte in eigen huis

Lees verder
Geplaatst in Milieu, Overlast, Risico | Een reactie plaatsen

Vve ontstaan en evolutie tot nu toe !

Beste lezers.

Een lijvig stuk maar er staan interessante zaken in een werkstuk van studente RUG.

Klik hier

Geplaatst in Evaluatie, Kopen appartementsrecht, Rechten vve, Servicekosten, Splitsingsreglement | Een reactie plaatsen

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevindt. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat het schilderwerk toch (veel) sneller gebreken is gaan vertonen dan op basis van garantie-afspraken werd voorspeld. Opdrachtgevers zoals particulieren, VvE’s, vastgoedeigenaren e.d. kiezen in veel gevallen voor een stuk zekerheid bij het laten uitvoeren van schilderwerk. Bij het voorspiegelen van fantastische garantieperioden van 8 of zelfs 10 jaar bij het toepassen van bepaalde verfproducten, zijn keuzes dan ook snel gemaakt. Het gebruik van revolutionaire verfproducten zullen de onderhoudstermijnen en kosten immers aanzienlijk gaan drukken. Meerjarenbegrotingen worden enthousiast bijgesteld, in technisch en financieel opzicht gaan we er een stuk op vooruit!

Van waar dan de teleurstelling ? Verffabrikanten gaan soms erg ver om hun producten onder de aandacht te brengen. Veranderingen in samenstellingen – of van etiketten – gaan volgens opgave veelal gepaard met nog betere en duurzamere prestaties. Maar is dat ook zo? Het lijkt erop dat verffabrikanten daar toch niet helemaal zeker van zijn. Bij het bestuderen van allerlei omschreven voorwaarden of verwijzingen naar andere voorwaarden blijkt dat die fenomenale levensduur en kwaliteit toch wel heel erg wordt gekoppeld aan allerlei uitgangspunten. 

Eén van de meest gehanteerde uitgangspunten daarmee worden erg veel garantieaanspraken afgewezen

 • Is het periodiek reinigen van het schilderwerk.
 • Ondanks de ongelofelijk toegenomen kwaliteit van de aangeprezen verfproducten moeten deze wel periodiek worden gereinigd, 3 tot 5 x per jaar. 
 • Schade aan het schilderwerk door onvoldoende reiniging valt namelijk niet onder de garantie. 
 • Zelfs in geval van schade waarbij de opdrachtgever wel regelmatig heeft gereinigd, worden soms ook het toegepaste reinigingsmiddel en/of het reinigingsbedrijf (is het bedrijf wel gecertificeerd?) ter discussie gesteld.
 • Het 3 tot 5 x jaarlijks reinigen van het schilderwerk – op staal: de conservering – leidt tot verregaande bijkomende kosten. 
 • Ook de bereikbaarheid en daarmee gepaard gaande kosten maken deze jaarlijks verplichte reinigingsrituelen niet al te realistisch. 
 • Waar is die goede oude tijd (en verf?) dat je verf kon toepassen die niet jaarlijks meerdere malen gereinigd hoefde te worden om de kwaliteit te garanderen?

Als onafhankelijke instantie keurt het COT in het laboratorium onder andere verfproducten. Uit testen is gebleken dat sommige in bouwmarkten verkrijgbare doe-het-zelf producten vergelijkbaar presteren als professionele verfproducten. De kwaliteit en duurzaamheid van het schilderwerk is uiteraard wel afhankelijk van de kwaliteit van het toegepaste verfproduct, maar wordt veel meer bepaald door onder andere de kwaliteit en detaillering van de ondergrond, omgeving- en weersinvloeden, kwaliteit van uitvoering enz.

 •  In de “kleine lettertjes” van de  garantievoorwaarden wordt het belang van deze aspecten wel aangehaald maar deze worden blijkbaar alleen erg belangrijk in geval van een schadeclaim.

Opdrachtgevers: laten zich soms verblinden en verleiden door gepropagandeerde garantietermijnen en rekenen zich (te) rijk. 

 • Teleurstellingen over “garanties tot aan de voordeur” leveren dan de nodige discussies en irritaties op. 
 • Er wordt dan uitdrukkelijk gewezen op de in het klein omschreven voorwaarden of verwijzingen, de schilder heeft het toch niet helemaal goed gedaan of had toch beter moeten weten, het project ligt te dicht bij de kust of wordt industrieel belast enz. 
 • Door de verfleverancier opgegeven garanties zijn dan ook geen toegevoegde waarden. Met alle weinig realistische voorwaarden en uitsluitingen kunnen vrijwel alle claims makkelijk vanachter een bureau worden afgewezen.

Van schildersbedrijven zouden realistischere garanties verwacht mogen worden. Het schilderwerk op bijvoorbeeld een sterk weerbelaste dakkapel zal nu eenmaal sneller degraderen dan het schilderwerk op een beschut gelegen kozijn.

Een vakman weet dat en zou dat ook duidelijk moeten maken, een verfleverancier heeft hij of zij daar niet voor nodig.

Blind varen op adviseurs en Verffabrikanten is dit geld verbrassen voor wat?!?

Glansgarant klinkt uitmuntend is het dat ook? Als dit zaligmakend zou zijn waarom biedt men dit niet gelijk aan bij de offerte aanvraag verven? Waarom is men niet transparant voor de kosten? omdat dit niet kan!  Kan garantie dan wel? Neen! Cot geeft dit uitsluitingen duidelijk aan.

Ervaringsvoorval.

VVE kozijnen slecht geschilderd verf laat los na 2 jaar. 

Entoen: Veel geschuif van schilder naar verfleverancier en weer terug en Vve zit daartussen wat te doen? Verf kan 10 jaar mee schermt men bij de grote firma,s in dit geval verfleverancier. Schilder heeft zijn werk niet goed gedaan? Beweerd verfleverancier en zo zit je als VvE in spagaat.

Schilder wil wel maar niet voor niets en verfleverancier wil wel maar niet voor niks en geeft korting op verf. Maar wie betaald de rekening  de VvE.

Garantie mooie kreet maar dekt het de lading? Zal dit bij glansgarant anders zijn ?  Schilders is verzekerd van een vast bedrag per jaar dat is zijn  garantie ! Wat is de VvE garantie bij problemen, voor ons als VvE !?

Geplaatst in Bouw garantie, Evaluatie, garantie | Een reactie plaatsen

Belastingen op energie welke u gebruikt.

Uw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen.

diagram-stroom-gas-0.jpg

Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).  Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend.

Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2019 per kubieke meter gas en per kilowattuur stroom?

Welk deel van de energierekening is belasting?

De totale energierekening over 2018 bestond voor 45,2 procent uit belastingen. In 2016 was dat 44 procent en het jaar daarvoor 40 procent.

Naar verwachting bestaat de totale energienota over 2019 voor 46,7% uit belastingen.

In 2019 opnieuw forse verhoging energiebelasting gas

Voor 2019 verhoogt het kabinet de belasting op aardgas opnieuw fors: met 4 cent per kubieke meter. De energiebelasting op elektriciteit gaat licht omlaag. Dit doet de overheid om de tarieven van de energiebelasting beter in verhouding te brengen tot de CO2-uitstoot. Per saldo wordt bij gemiddeld verbruik de energiebelasting flink hoger.

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In januari 2013 is de wet Opslag Duurzame Energie aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie.

U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar, dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering.

Dit geldt ook bij groene stroom.

Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar?

Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Per 1 januari 2018 bedroeg de vermindering energiebelasting € 373,33.

Per  1 januari 2019 daalt de vermindering naar € 311,62. Dat betekent dat u 61,71 euro minder terug krijgt.

Hieronder een overzicht van de energiebelastingen vanaf 2008, inclusief btw.  

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (heffingskorting) 2008 t/m 2019

* Per 1 januari 2013 is de eerste schijf (0-5000 m³) en de tweede schijf (5000-170.000 m³) van de energiebelasting voor gas samengevoegd en vervolgens is het tarief voor de nieuwe eerste schijf verhoogd.

Tarieven Opslag Duurzame Energie 2013 – 2019

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarrekening?

Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018 betaalt u het tarief van 2018, voor de periode in 2019 betaalt u het tarief van 2019.

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik?

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek?

Deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het netto verbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het netto verbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Voor wie geldt een verlaagd energiebelastingtarief?

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Waaraan wordt de energiebelasting besteed?

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog?

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Wat houdt vermindering energiebelasting (heffingskorting) in?

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, hiervoor hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Uw elektriciteitsleverancier betaalt u deze korting door middel van een aftrekpost op uw energienota.

U krijgt dit wanneer iemand woont of werkt op het adres waarvoor u energie aanvraagt en ook daadwerkelijk stroom wordt verbruikt. In de ‘energiewereld’ betekent dit dat u een stroomaansluiting heeft met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie zijn woonhuizen, vakantiehuisjes, fabrieken, kantoren, scholen, kerken,land- en tuinbouwbedrijven en clubgebouwen. Ook is er een verblijfsfunctie als de woning tijdelijk leegstand (bijvoorbeeld bij verhuizing) of als u de woning verhuurt. Garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie.

aansluitingen-met-of-zonder-verblijfsfunctie-1.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Over welke tarieven moet ik btw betalen?

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat bij u over de gehele rekening btw geheven wordt.

Gepubliceerd: 21-09-2009

Geactualiseerd: 06-06-2019  bron: www.Gaslicht com

Geplaatst in Duurzaam, Energie belastingen, Milieu, Zonne energie | Een reactie plaatsen